جزئیات خبر

برگزاري دوره آتش نشاني و خاموش كننده هاي دستي

Bootstrap Slider

برگزاري دوره آتش نشاني و خاموش كننده هاي دستي

برگزاري دوره آتش نشاني و خاموش كننده هاي دستي توسط اساتيد مجرب

هدف از برگزاری ادواری آموزش تخصصی ایمنی و آتش نشانی ارتقاء سطح بینش و کارایی کارکنان و مسئولین بوده چرا که آتش سوزی های که در محیط های کاری به علل مختلف اتفاق می افتند موجب خسارات زیادی می گردد و باید کلیه افراد جهت پیشگیری و مقابله با این خطرات، دانش و آگاهی عمومی و تخصصی اولیه را در این خصوص داشته باشند تا در زمان کمی امداد رسانی به افراد حادثه دیده صورت گرفته تا افراد از حادثه نجات یابند. همچنین امروزه به علت توسعه نیروی انسانی و صنعتی نیاز است که به این موضوع به طور ویژه توجه گردد و امکانات و تجهیزات پیشرفته جهت مقابله با انواع حریق ها تدارک دیده شود. همچنین به دلیل اینکه برخی از آتش سوزی ها ممکن است پس از حوادث دیگری از جمله زلزله اتفاق بیفتد لذا باید تدابیر لازم برای اینگونه حوادث نیز اندیشیده شود.
در این دوره آموزشی ضمن آشنایی کارکنان و مسئولین با مبانی نظری و اصول علمی حریق، به طور عملی نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی به افراد شرکت کننده در کلاس توسط اساتيد مجرب آموزش داده شد تا آمادگي كامل براي مقابله با هر حادثه را داشته باشند داده شد و همچنین اصول مقابله با انواع حریق ها توضیح داده شد.


  • : پرتوی
  • : 4926
  • : مارال صنعت
MARAL TRAILER